Podstawy programowania
(Podstawy programowania)

Tematyka kursu umożliwi studentowi zapoznanie z podstawami programowania, obejmującymi m. in. zasady formułowania i algorytmizacji zadań, sposobu zapisu algorytmu, etapy powstawania programu oraz podstawowe konstrukcje programistyczne. Zdobyte umiejętności podczas kursu stanowić będą przygotowanie dla zaawansowanych przedmiotów programistycznych. Podczas kursu studenci od razu przystępują do nauki algorytmiki i programowania w języku C.