Pakiety obliczeń matematycznych i inżynierskich
(Pakiety obliczeń)

Kurs ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczną znajomość pakietów obliczeń matematyczno-inżynierskich, umożliwiającą samodzielną analizę danych, obejmującą przygotowanie danych do analizy komputerowej, manipulowanie zbiorami danych, generowanie podstawowych statystyk opisowych i prezentację graficzną danych.